Pár rad pro začátečníky..

 

PRVNÍ KROKY - ÚŘEDNICKÁ MAŠINÉRIE

Živnostenský list na provozování hostinské činnosti
Pro podnikání v oboru gastronomie je potřeba živnostenský list  na provozování hostinské činnosti. Jestliže vlastníte výuční list v oboru kuchař, kuchař - číšník, maturitní vysvědčení ze Střední hotelové školy, doklad o vysokoškolském vzdělání v oboru nebo jiný doklad o vzdělání se zaměřením na gastronomii nebo hotelnictví,  živnostenský list obdržíte bez problémů. Pokud nemáte náležité vzdělání,  stačí v současné době doložit 6ti letou praxi v oboru.

Co potřebujete k žádosti o vydání živnostenského listu
Na Živnostenském odboru (dnes už nemusíte  na Živnostenský odbor příslušný adrese vašeho trvalého bydliště)  budete potřebovat doklad o totožnosti a doklad o vzdělání nabo praxi. Ostatní náležitosti tj. potvrzení o finanční bezdlužnosti a výpis z rejstříku trestů, který  je k vydání živnostenského oprávnění také nutný, si  Živnostenský odbor dnes již vyžádá od příslušných institucí sám.

Nejste vyučeni v oboru?
V tomto případě potřebujete tzv. odpovědnou osobu, která náležité vzdělání nebo praxi  má a  svým dokladem o vzdělání nebo doložením praxe  vaše podnikání jednoduše řečeno zaštítí. Pokud odpovědnou osobu máte, vemte jí s sebou na Živnostenský odbor k žádosti o vydání živnostenského listu.  Zde se tato osoba podepíše jako odborný poradce tj.odpovědná osoba a tím ,,zaštítí,, vaše podnikání.  Po šesti letech vaší činnosti v oboru /praxe/ se jméno této odpovědné osoby z vaší ,,složky,, vymaže. 

Vyhledání vhodné provozovny... na www. Gastrorealitypraha.cz je veškerá inzerce zdarma!!
Pokud  již vlastníte platné živnostenské oprávnění,  je čas  začít s hledáním  provozovny dle vašich představ. Nedoporučujeme vytypování provozovny bez živnostenského listu, z toho důvodu, že většina  majitelů nemovitostí (pronajímatelé) vyžaduje před podepsáním nájemní smlouvy doložit živnostenské oprávnění. Než byste si ho vyřídili, může vás předběhnout jiný, rychlejší zájemce, který má o stejnou provozovnu také zájem. K vyhledání vhodných prostor je dobré využít více zdrojů, jako je Sreality.cz, Annonce.cz nebo specializovaný inzertní server pro gastronomii, jakým je právě Gastroreality Praha.

 

Na co si dát pozor při přebírání provozovny
Při přebírání jakékoliv gastroprovozovny ale i ubytovací kapacity by si měl nový provozovatel  v prvé řadě ověřit náležitosti týkající se  kolaudace,  tzv.zda má provozovna opravdu schválenou kolaudaci na ten druh provozu, který prodávající nabízí a uvádí. Důležité je také zjistit  si veškeré závazky k dodavatelů, které nový provozovatel s provozovnou přebírá. Nejčastěji se jedná o finanční dotaci od pivovaru, která je vždy podmíněna určitou výtočí piva po dobu pevně daného období. Dále to mohou být leasingové splátky např. kávovaru nebo jakéhokoliv gastrozařízení.

V neposlední řadě je nutné informovat se u majitele objektu, kde se provozovna, kterou přebíráte nachází, zda má stávající provozovatel vůči němu splněny veškeré  finanční závazky. To znamená, zda zde nevázne dluh na nájemném, energiích a případně dalších poplatcích spojených s provozem. Pokud nějaké závazky jsou, dohodnout se, jakým způsobem se budou řešit. V žádném případě toto neřešit ústně, ale pouze písemnou formou a nejlépe celou záležitost konzultovat s právníkem

TROCHA ZKUŠENOSTÍ A RAD...

                  ........PRO DOBROU HOSPODU

Restaurace -  hlavní zdroj  vašeho příjmu?
Počítejte s tím, že se jí budete muset věnovat denně, dle potřeby do noci, přes víkendy i svátky. Pokud máte představu objevit se ve svém podniku jednou denně, o víkendu a svátcích vůbec, raději se do tohoto druhu podnikání vůbec nepouštějte. Ušetříte si tak spoustu času a promarněných investic. Skutečnost, že je vaše provozovna přímo v centru Prahy, v okolí nemáte konkurenci a platíte nízký nájem ještě neznamená, že budete vydělávat. Bylo dost nezkušených  provozovatelů restaurací, kteří začínali  s ideou, že pokud provozují podnik v lukrativním centru Prahy, stačí pouze obstarat  zásoby zboží a následně  jen kasírovat  tučné tržby. Tak to opravdu nefunguje!!

Vařit či nevařit
Měli byste si uvědomit, zda chcete ve svém podniku vařit či ne. Provozování podniku s teplou kuchyní obnáší daleko více starostí a zařizování, než provoz bez kuchyně. Pro větší provoz potřebujete více zaměstnanců, nejenom číšníky, ale i kuchaře a pomocné síly. Každému zaměstnanci musíte dát v domluvený termín výplatu, musíte zaplatit nájem, energie, potřebujete neustálé finanční rezervy na dokupování zboží.

Faktury, dodavatelé a počáteční finance
Většina dodavatelů dnes po špatných zkušenostech preferuje platbu v hotovosti, zvlášť pokud jste jejich nový zákazník. Většina dodavatelů vám dnes bez problému doveze veškeré zboží dle objednávky na telefon  až  k vám. Menší zásoby a jiný drobný inventář lze většinou kupovat z denních tržeb. Často však nastane situace,  že  v jeden den dovezou zboží hned tři větší dodavatelé a v takovém případě nebude s velkou pravděpodobností denní tržba stačit.
Z tohoto důvodu většinou platí nevyřčené pravidlo - pokud začínáte s novým provozem, je vhodné
(dá se říci nutné) mít v zásobě finance na pokrytí veškerých nákladů na první půlrok provozu - na výplaty zaměstnanců a na pokrytí nákladů za energie a nájmy. Jednoduše shrnuto - pokud máte v plánu začít s provozováním jakékoliv gastroprovoyovny,  spočítejte důkladně finance, které  k tomuto účelu můžete použít a ty by vám měly vystačit na zaplacení odstupného předchozímu provozovateli / pouze pokud budete mít štěstí  a pronajmete si restauraci přímo od majitele nebo od obce, odstupné většinou odpadá /, dále na zaplacení kauce majiteli (většinou 1-2 nájmy), na nákup prvotních zásob a na úhradu nájmu a výplat minimálně na první tři měsíce provozu.

Co je třeba k úspěšnému podnikání v gastronomi
Chce to trpělivost a snahu se podniku opravdu věnovat. V prvé řadě příjemný a zkušený personál, čisté, pokud možno útulné prostředí a nakonec nezbytnou čerstvost a kvalitu potravin. Stálé jídelní lístky by se měly minimálně jednou do roka měnit, samozřejmostí je dnes každý den nová nabídka poledního menu. Vhodné je pořádat různé gastronomické týdny např. mexické, čínské nebo ruské kuchyně, zabijačkové hody, Martinské husy atd. V tomto by vám měl být nápomocen  kuchař.

Dobrého kuchaře noste na rukou!
Staré rčení ,,dobrý kuchař je základ každé hospody,, je nanejvíc pravdivé. Pokud takového máte, važte si ho! Je nutnost být s kuchařem neustále v kontaktu. Konzultovat stav zásob, sestavovat jídelní lístky a menu. Každý dobrý kuchař by měl být schopen vypočítat cenovou kalkulaci veškerých jídel, měl by u práce přemýšlet a měl by umět z co nejmenších zásob potravin uvařit co nejvíce druhů dobrých jídel. Nebojte se investovat do výplat kvalitního personálu, má to význam. Nejen na začátku je vhodné personál motivovat procenty z obratu, ze zisku, z domluvených akcí atd.

Omrkněte konkurenci
Není špatné obejít si konkurenční restaurace v okolí, porovnat jejich a vaší nabídku jídel a cen. Celkem slušný obrat navíc vám může udělat rozvoz poledních menu do okolních firem, úřadů a ostatních institucí. K tomuto účelu je však  nutné mít náležité vybavení - termoporty, termokrabice, auto a osobu, která by polední menu rozvezla nasmlouvaným strávníkům.

Rozšiřte svou klientelu o hosty z blízkého hotelu
Pokud se nachází ve vašem okolí hotel nebo penzion,  je dobré zkontaktovat zdejší recepční a provozní. Dost často se stává, že menší hotýlky a penziony neprovozují restauraci, nabízejí pouze snídaně a tím pádem vás jejich zaměstnanci mohou doporučit jako nejbližší a nejlepší možnost stravování. Počítejte ale s tím, že je dnes běžné za tuto službu vyplácet provize, což se vám v každém případě několikanásobně vrátí. Pokud se domluvíte se zaměstnanci hotelu na provizi a následně po návštěvě jejich hostů svůj závazek nesplníte, už se s jistotou nových hostů z tohoto hotelu nedočkáte. Uvědomte si, že v dnešní velké konkurenci, nemají zaměstnanci hotelů nouzi o nabídky stravování pro své hosty, restaurací je opravdu hodně, takže zcela jistě doporučí tu restauraci, ve které spolupráce k oboustranné spokojenosti funguje.

Letáčky a slevy
Také je dobré roznést propagační letáčky, které informují okolí o zahájení provozu vašeho podniku. Můžete je doručit  do schránek okolních domů, nevynechte okolní úřady, instituce a místa, kde je velká fluktuace lidí. Hosty můžete prostřednictvím letáčků nalákat na zaváděcí slevy, bezkonkurenční polední menu, slevové kupony, záleží na vaší fantazii. Zpočátku je téměř vždy nejdůležitější hosty do vašeho podniku ,,nalákat,, dále už je vše jen a jen na vás. Prostřednictvím letáčků můžete vždy vaše okolí upozornit na jakoukoliv gastronomickou akci, kterou máte v plánu pořádat.

Spolupráce s okolím
Většina firem a podniků pořádá během roku různé společenské akce,  ke konci roku například vánoční firemní večírky. Upozorněte je prostřednictvím letáčků, email. zprávy o možnosti pořádat tyto akce u vás. Pokud je součástí vaší provozovny i salonek, tím lépe. Také v jídelním lístku se můžete zmínit o možnosti pořádat u vás na objednávku společenské nebo rodinné akce /svatby, promoce aj/. Z tohoto důvodu je vhodné být v kontaktu s dobrým květinářstvím, pekařstvím a cukrárnou, která na základě vaší objednávky připraví a většinou i doveze květinovou výzdobu, denní i speciální pečivo nebo cukrářské výrobky.

... ještě jiné akce
Pravidelně můžete také pořádat / pokud má vaše provozovna dispozice  a náležitý styl / country večery, večery s živou hudbou, poslechové večery aj.  Dalším velkým lákadlem jsou dnes velmi oblíbená grilovaná jídla. Ideální k tomuto účelu je v letním období zahrádka ve vnitrobloku domu nebo na zahradě, kde je možné, pokud jsou dispozice, grilovat a servírovat jídla přímo před hosty.

 Dbejte na dobré reference
Nejlepší reklamou vždy byly a stále jsou dobré reference. Pokud budou vaši hosté spokojeni, zmíní se svým známým, kolegům a ti  vás dříve či později s velkou pravděpodobností navštíví. Pečujte proto o své hosty, zvláště v době dnešní silné konkurence.

Na nejlepší cestě k úspěchu budete ve chvíli, když se vám začnou hosté vracet.....

Přejeme vám  příjemný personál, kvalitní kuchaře a hodně spokojených hostů....MNOHO ÚSPĚCHŮ!!!

 Gastroreality Praha

 


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,058259s
Odeslat odkaz kamarádovi