PRAVIDLA INZERCE


 DBEJTE PROSÍM POKYNŮ SPRÁVCŮ TOHOTO WEBU :

1.Provozovatel tohoto serveru pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím. Nepřebírá tímto žádné závazky a záruky za kvalitu a původ    zboží zde inzerovaného, za jeho dodání, odebrání a zaplacení. Z tohoto důvodu také nepřebírá zodpovědnost za výši, způsoby a termíny  finančního vyrovnání  veškerého movitého majetku  tzv. celých nemovitostí, společností, nebytových prostor, provozoven, dále  veškerého inventáře, zařízení, zásob a vybavení  gastroprovozů a ubytovacích kapacit zde inzerovaných.

2. Každý inzerát zadaný na Gastroreality Praha projde před publikací kontrolou správcem tohoto serveru.

3.Dodržujte prosím slušnost , vyvarujte se  vulgarismů, urážlivých výroků  a dalších výrazů, které jsou v  rozporu se slušnými mravy a platnými zákony   České  republiky.

 4. Zadávejte pouze inzeráty, které náleží do kategorií zde uvedených. Na inzeráty, které nesouvisí s celkovým zaměřením tohoto inzertního serveru, nebo na  inzeráty, jejímž zveřejněním by vzniklo podezření na porušení platných zákonů a norem ČR, si provozovatel vyhrazuje právo na jejich vymazání.Také si vyhrazuje právo provést v inzerátu nezbytné změny, vůbec ho nepublikovat či úplně vyřadit z nabídky, pokud bude v rozporu s pravidly inzerce tohoto serveru.

 5. Dále si provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv bez jakéhokoliv upozornění znemožnit přístup uživatelům, kteří nedodržují nebo opakovaně porušují pravidla  slušného chování a pravidla inzerce  např.zablokováním registrace nebo e- mailové schránky.

6. Pokud bude inzerát  zařazen do špatné kategorie, bude správcem serveru před publikováním zařazen do kategorie správné.

7. Není povoleno zadávat stejný inzerát do jedné kategorie několikrát.

8. Přihlašujte se prosím pouze jednou,  nezakládejte vícenásobné uživatelské účty.

9. Do inzerátů s fotografiemi nevkládejte fotografie erotického charakteru nebo fotografie, které zobrazují intimní části lidského těla.

10. Nenabízejte a nepoptávejte prosím práci, která nesouvisí s oborem gastronomie a hotelnictví.

11.Je zakázáno zadávat inzerci ohledně práce tohoto druhu :

     - investice a hry typu ,,pyramidy a letadla,,
     - nejasné inzeráty typu: ,, chcete vydělávat 5.000.-Kč týdně,,    ,, nabízím práci, bližší informace na...,,
     - práci, která vyžaduje počáteční vklad
    -  kopírování CD, DVD, disket, letáků rozesílání obálek aj.

Veškeré zadané inzeráty výše uvedeného typu nebudou zveřejněny.

12. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele /inzerenta/ uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému dat třetí osobou.

13. Provozovatel nenese zodpovědnost za inzeráty zadané třetími osobami, které nemají k nabízeným nemovitostem, objektům, společnostem, prostorám či majetku žádný osobní či právní vztah.

13. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb inzertního serveru Gastroreality Praha. Neodpovídá též za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb inzertního serveru Gastroreality Praha nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečnosti.


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,045822s
Odeslat odkaz kamarádovi